พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ สร้างบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน

พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ สร้างบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน

//////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนพีน้องชาวเชียงแสน ได้ร่วมกันประกอบพิธีพราหมฌ์ ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน ต่อมาในเวลา 09.09 น. ประธานในพิธี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จุดเทียนบูชาฤกษ์ ถวายเครื่องสังเวย ประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติปักธูปบนเครื่องสังเวย พราหมฌ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาตามพิธีกรรมบวงสรวงวางศิลาฤกษ์แต่โบราณสืบต่อกันมา
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และประธานสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมงคลในครั้งนี้
เวลา 12.00 น.แขกผู้แขกเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนใน อ.เชียงแสน ได้ออกโรงทาน ร่วมงานบุญในครั้งนี้

////////////////////////////////////////////////////////////////
ทีมข่าวเบาะแสเชียงราย ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน //////////////