พ.อ. ประสาน เห็นประเสริฐ ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อ 280900 พ.ค.62 พ.อ. ประสาน เห็นประเสริฐ ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จว.อ.น. ณ ศาลาประชุมประชาคม ต.หนองเต่า อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อ.น. (ท) เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย