ทหารมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
ทหารมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง
29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น

“ทหารไม่ทิ้งประชาชน ส่งกำลังใจสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล”
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ส่งกำลังใจสู้โควิด – ๑๙ โดยมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ไวรัส โควิด –๑๙ ในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลปิงโค้งจัดทำโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ส่งกำลังใจสู่ชุมชน บ.หนองเตา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลโดยมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ ข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ไวรัส โควิด –๑๙
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – ๑๙ อยู่พื้นที่ห่างไกล และเป็น
กลุ่มชาติพันธ์ การเข้ารับ การบริจาคในครั้งนี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดระเบียบการรักษาระยะห่าง ดำเนินการตามมาตรการการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจล ล้างมือและสวมหน้ากากกอนามัย