นครนายก คณะสงฆ์เปิดโรงทานมอบถุงยังชีพให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นครนายก คณะสงฆ์เปิดโรงทานมอบถุงยังชีพให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คณะสงฆ์อำเภอปากพลี-อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เปิดโรงทานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในครัวเรือน
ที่วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลีและวัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี พระครูโสภานาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนาและคณะสงฆ์อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

พร้อมมอบเงินช่วยเหลือรายละ 200 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในครัวเรือน จำนวน 116 หมู่บ้านๆละ 3 คน จำนวน 348 คน โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์อำเภอปากพลี-บ้านนา มูลนิธิ คณะกรรมการสมาคมต่างๆ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะแบ่งปันความสุข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านนา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดหาอาหารตั้งโรงทานให้กับผู้มาร่วมได้รับประทานกันอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีพระดำริให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก