ร้อยเอ็ด… ใกล้วันหวยออกชาวบ้านแห่ขอโชคกับติ่งจอมปลวกที่คล้ายรูปปั้นเศียรพยานาค.ในบ้านร้าง!!!..

ร้อยเอ็ด…
ใกล้วันหวยออกชาวบ้านแห่ขอโชคกับติ่งจอมปลวกที่คล้ายรูปปั้นเศียรพยานาค.ในบ้านร้าง!!!..
*วรรณะปลวกมี/: ปลวกราชินี -ปลวกราชา -ปลวกทหาร -ปลวกงาน และปลวกสืบพันธุ์ อาหารของปลวกปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุ อื่นๆ ที่มีเซลลูโลส เป็นองค์ประกอบประเภทรังและพฤติกรรม: มักสร้างรังขนาดเล็กบนดิน บนต้นไม้ หรือบนโครงสร้างอาคาร ลักษณะรังค่อนข้างกลมหรือทรงกรวยแหลม

**วันนี้ 28 เม.ย.2562(อีกสามวันหวยออก) ณ.บ้านร้างเลขที่….. ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.คอหวยจากต่างถิ่นใกล้-ไกลต่างทะยอยเดินทางมาจำนวนมาก เพื่อกราบไหว้จอมปลวกที่มีติ่งคล้ายรูปปั้นเศียรพยานาคเพื่อขอโชคขอลาภงวดวันที่ 1 พ.ค. ที่จะถึงนี้ หลังมีกระแสข่าวว่าชาวบ้านระแวกนี้ถูกลอตเตอรี่2 ตัว-สามตัวบ่อยมาก โดยพิธีกรรมก็จุดธูป 9 ดอกหรือ 16 ดอกบ้าง การมาจุดธูปขอจะประสพผลโชคลาภดี จึง สร้างความฮือฮาให้คอหวยจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมาขอโชคอย่างคึกคัก….
***จอมปวก กับพุทธศาสนา: จอมปลวกก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนได้ ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่ง มีวรรณงามยิ่งเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่ ได้ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กล่าวกะท่านพระกุมารกัสสปะดังนี้ว่า ดูกรภิกษุ “จอมปลวก”นี้พ่นควันในกลางคืน ลุกโพลงในกลางวัน เทวดาขี้สงสัยถามปัญหาแล้วก็จากไป พระกุมารกัสสปะจึงนำปัญหานี้ไปทูลถามพระพุทธเจ้า ปัญหาข้อว่า อย่างไรชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนนั้น ดูกรภิกษุ ได้แก่การที่บุคคลปรารภการงานในกลางวัน แล้วตรึกถึง ตรองถึงในกลางคืน นี้ชื่อว่าพ่นควันในกลางคืน ปัญหาข้อว่า อย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันนั้น ดูกรภิกษุ ได้แก่การที่บุคคลตรึกถึงตรองถึง (การงาน) ในกลางคืน แล้วย่อมประกอบการงานในกลางวัน ด้วยกาย ด้วยวาจา นี้ชื่อว่าลุกโพลงในกลางวัน (ที่มา :ธรรมบรรยายพระสูตรเรื่อง “วัมมิกสูตร” โดยพระเดชพระคุณพระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร )

ทีมข่าวร้อยเอ็ด/ ถ่ายภาพ-รายงาน