สงขลา/สะเดา จนท.ทหารร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 รูป

สงขลา/สะเดา จนท.ทหารร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 รูป

วันนี้ 28 เม.ย.62 ร.อ.บุญทม หวานแก้ว ผบ.ร้อย ร.5021 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้นำกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 60 รูป ณ ชุมชนบ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา ทั่งนี้เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และ เพื่อให้กำลังพลได้ทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปและให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา