กกต.จ.เชียงรายตรวจพื้นที่ความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

กกต.จ.เชียงรายตรวจพื้นที่ความพร้อมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

//////////////////////////////////// เมื่อเวลา 08.00น. วันนี้ 28 มี.ค 64 ได้มีการเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งแต่ละเขตบรรยากาศการเลือกตั้งมีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับแต่ละหน่อยการเลือกตั้งได้มีการให้ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านจุดตรวจคัดกรองและเว้นระยะห่างตามมาตรสการในการป้องกันโควิด-19 เหตุการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยดี ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

และมีคณะกกต.จังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยได้มาดูแลตามจุดต่างๆ ในการเลือกตั้งครั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่2 มีอยู่ 3 หมู่บ้าน แม่คำหลังวัด หมู่2 แม่คำบ้านใหม่ หมู่8 และแม่คำบ้านทุ่ง หมู่12 ซึ่งแต่ละหน่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อเวลา 15.00น. ได้ปิดหน่อยการเลือกตั้งแล้วรอการนับคะแนนตามจุดต่างๆ ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบกันต่อไป.

ต้อม มหาสิงห์ /////รายงาน////