พะเยา โรงแรม KM ผุดไอเดียนำตู้พ่นโอโซนเชื้อโควิด-19 เสริมความมั่นใจลูกค้า

พะเยา โรงแรม KM ผุดไอเดียนำตู้พ่นโอโซนเชื้อโควิด-19 เสริมความมั่นใจลูกค้า

วันที่ 28 มีนาคม 2563 โรงแรม KM กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ผุดไอเดียนำตู้พ่นโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานที่ทำงานภายในโรงแรม และให้บริการกับลูกค้าทุกคนที่เดินทางมาใช้บริการ โดยพนักงานที่ทำงานภายในโรงแรมทุกคน ต้องเข้าตู้พ่นโอโซนฆ่าเชื้อโรคและวัฒอุณหภูมิก่อนหลังจากนั้นใช้เจลล้างมือก่อนทำงาน ส่วนลูกค้าก่อนเข้าไปภายในโรงแรมจะมีพนักงานคอยต้อนรับแนะนำให้เข้าตู้ฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปใช้บริการโรงแรม รวมถึงก่อนออกจากโรงแรมหากลูกค้ามีความประสงค์จะฆ่าเชื้อป้องกันอีกรอบทางโรงแรมอนุญาตให้ใช้ได้อีกด้วย

นายประกรณ์ เลือดนักรบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา กล่าวว่า จากการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นทุกวัน ในฐานะผู้ให้บริการโรงแรมซึ่งมีลูกค้ามาจากหลายที่เข้ามาใช้บริการตลอดเวลามีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 จึงผุดไอเดียนำตู้พ่นโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานที่ทำงานภายในโรงแรม และให้บริการกับลูกค้าทุกคนที่เดินทางมาใช้บริการ พ่นโอโซนฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและป้องกันทุกคนภายในโรงแรมให้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดภายในโรงแรมและการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดของโรงแรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การนำตู้พ่นโอโซนฆ่าเชื้อได้ใช้แบบ เครื่องพ่นหมอก เป็นการเปลี่ยนของน้ำให้กลายเป็นโอโซน และปล่อยเป็นละอองฝอย สำหรับลูกค้า และพนักงานที่เข้าใช้บริการในโรงแรมเพื่อให้ปลอดเชื้อ ลูกค้าอุ่นใจได้