ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019/PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

/PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 17 มีนาคม 2563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563

แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงยกเลิกประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไว้เป็นการชั่วคราว และฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มเติม

และให้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการดังต่อไปนี้

1 ปิดสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ. ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนุกเกอร์ และสถานที่จำหน่ายสุรา โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลง แสง เสียง หรือกิจกรรมอื่นใดเพื่อการบันเทิง

2 ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ. ศ. 2559 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้แก่ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ อบไอน้ำ อบสมุนไพร อาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ บัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ 2535

3 ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผู้สูงอายุ

4 ปิดโรงภาพยนตร์ สถานที่แสดงมหรสพ การจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

5 ปิดร้านเกมส์ร้านอินเทอร์เน็ต

6 ปิดสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุก

7 ปิดสนามมวยสนามซ้อมมวยสนามกีฬาสนามแข่งขันสนามเด็กเล่นสนามม้าสนามกอล์ฟสนามฝึกกอล์ฟสนามยิงปืนสนามชนไก่สนามคัดเลือกไก่สนามกัดปลาบ่อตกปลาและบ่อตกกุ้ง

8 ปิดตลาดนัดโคกระบือ

9 ร้านอาหารที่มิใช่สถานบันเทิง หรือสถานบริการและแผงจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างหรือร้านอื่นที่มีลักษณะเดียวกันสามารถจำหน่ายอาหารเฉพาะผู้บริโภคคือไปบริโภคนอกสถานที่

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคนอกสถานที่

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลโดยให้ จัดสถานที่ให้เป็นไปตามข้อ 20 ของประกาศฉบับนี้

10 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มี ร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน ให้เปิดเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา ธนาคาร ส่วนที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นแผนกไฟฟ้าประปาศูนย์บริการโทรศัพท์หรือระบบสื่อสาร ในส่วนแผนกอาหารร้านอาหารสามารถจำหน่ายอาหารเฉพาะผู้บริโภคซื้อไปบริโภคนอกสถานที่

11 ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อร้านเครื่องดื่มและซุปเปอร์มาร์เก็ต

12 ปิดตลาดคลองถม ตลาดคนเดิน สำหรับตลาดและตลาดนัด ให้สามารถจำหน่ายเฉพาะอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จ อาหารสัตว์เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อ 20 ของประกาศฉบับนี้

13 ปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผมหรือแต่งผมยกเว้นร้านที่ไม่จัดที่นั่งคอย

14 ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

15 ปิดศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา

16 ให้งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คนขึ้นไปเช่นการประชุม อบรม สัมมนา

17 ควรงดหรือชะลอการจัดกิจกรรมหรือพิธีทางสังคมเช่นพิธีมงคลสมรสพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษยกเว้นพิธีศพ กิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการยังคงจัดได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้อ 20 ของประกาศฉบับนี้

18 ให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคเช่นการคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

19 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลานี้ประชาชนจึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในระยะนี้โดยไม่จำเป็นและควรพำนักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พำนักของตนกรณีจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว

20 กำหนดมาตรการป้องกันโรคให้มีมาตรการป้องกันโรคดังนี้

(1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการผู้ร่วมงานผู้ร่วมกิจกรรมลูกจ้างผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

(3) ให้บุคคลตามวงเล็บ 2 ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

(4) ให้บุคคลวงเล็บ 2 เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

(5)ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรม ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

21. ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 อันไม่เป็นความจริงหรืออาจจะทำให้ประชาชน เกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ 2550 หรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการนี้เป็นการดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีการ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น กรณีมีความจำเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือลดเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้ ประกาศใดขัดหรือแย้งประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 27 มีนาคมพ.ศ 2563

นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

/PTV:ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/-0817082129—