สองจังหวัดพื้นที่ติดกันกำหนดวันหยุดเผาไม่ตรงกัน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
สองจังหวัดพื้นที่ติดกันกำหนดวันหยุดเผาไม่ตรงกัน
28 มีนาคม 2562 เวลา 0800 น
สองจังหวัดประกาศวันหยุดเผาไม่ตรงกันมีผลพื้นที่ข้างเคียงทั้งสองจังหวัดการประกาศ60 วันไม่ตรงกันระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์2562 ถึง 15 เมษายน2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 แต่ว่าทั้งสองจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกัน ย่อมจะมีผลในการแก้ปัญหาไม่หมดและเป็นปัญหาที่ต้องระวังเพิ่ม ทั้งเดินรณรงค์ พ่นละอองน้ำ ล้างถนน ทำแนวกันไฟป่าสองสามรอบ ก็แก้ปัญหาไม่ขาด ทำไมไม่ประกาศวันหยุดและเลิกให้ตรวกันการแก้ปัญหาลักลอบเผาป่าและเผาวัชพืชเศษขยะยังมีการลักลอบไม่หยุด จึงก่อเกิดหมอกควันฝุ่นควัน ไม่น้อยลงแต่กลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ทางส่วนราชการและเอกชน กรรมการ ของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนขึ้นที่ ห้องประชุมเอนกประสงค์ใหม่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการร่วมประชุม ของส่วนราชการ 3 อำเภอ 2 จังหวัด อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีทั้งตำรวจภูธร ทหาร บก 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ปกครองไชยปราการ ปกครองอำเภอฝาง ปกครองอำเภอแม่สรวย นายก อบต ศรีดงเย็น นายก อบตแม่ทะลบ นายก อบตแม่คะ นายก อบตในอำเภอแม่สรวย อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา โดยนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 

เป็นประธานในการหาทางแก้ปัญหาร่วมทั้ง สามอำเภอ สองจังหวัด ทางนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ ขอให้นำกฎหมายมาใช้ใครผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย และให้มีการกำหนดสวนใครเรียกมาทำบันทึกข้อตกลง พื้นที่ใครเตือนก่อนแนวขอร้องขอความร่วมมือ ถ้าตรวจพบว่าลักลอบเผาก็ดำเนินคดีไปเป็นรายๆไป และให้จัดตั้งด่านตรวจยึดไฟเชค สิ่งก่อเชื้อเพลิง ในช่วง60 วัน ซึ่งนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาได้นำภาพถ่ายทางอากาศมาให้ที่ประชุมร่วมในการพิจารณา เหตุลักลอบเผาป่านั้น เป็นป่า ไม่ได้เป็นสวนหรือพื้นที่ครอบครองของประชาชน ได้ออกทำการตรวจลาดตระเวนทุกวัน แต่มักจะเกิดนอกเขตที่ทำการลาดตระเวนและมีการเผาช่วงกลางคืนและพื้นที่อุทยานฯนั้นกว้างกินพื้นที่ถึง 3 อำเภอ 2 จังหวัด จึงยากมากในการทำงาน ทางนายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภอแม่สรวย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองแม่สรวย ได้ชี้แจงถึงเรื่องการประกาศ60 วันไม่ตรงกันระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงรายประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์2562 ถึง 15 เมษายน2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 ก่อนและหลัง 15 วันทั้งสองจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกัน ย่อมจะมีผลกระทบในการแก้ปัญหาแน่นอน ทางอำเภอแม่สรวยติดต่อทางอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จะต้องมีการจุดเผาหลังวันที่ทางราชการกำหนดส่งผลกระทบพื้นที่ข้างเคียงแน่ ซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องให้ระดับผู้ใหญ่หาทางแก้ไขในปีต่อไป แต่พื้นที่ยังติดต่อพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่า ลาว จีน ซึ่งมีการเผาอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน แก้ปัญหายากขึ้น เราแก้ปัญหาแต่ประเทศเพื่อนบ้านยังเผา