พะเยา หมอกควันยังวิกฤติหลายหน่วยงานเร่งแก้ไข

พะเยา หมอกควันยังวิกฤติหลายหน่วยงานเร่งแก้ไข

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงวิกฤติ มีหมอกควันปกคลุมในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงพบเห็นต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ดำเนินการนำเศษวัชพืชต่างๆมาทำการทำปุ๋ย เพื่อลดการเผา ล่าสุดค่าหมอกควัน PM 2.5 อยู่ที่ 95 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 122 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการรณรงค์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำการนำเศษวัชพืชต่างๆเข้าทำการแปรรูป โดยการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการลดการเผาและผลกระทบจากภาวะหมอกควัน หลังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่ามาตรฐานสูงต่อเนื่องและเกิดวิกฤติในเรื่องของภาวะหมอกควัน นอกจากนั้นสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานอยู่ ซึ่งค่าหมอกควัน PM 2.5 อยู่ที่ 95 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 122 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นพื้นที่สีแดง 1ใน 4 ของภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันในวันนี้