สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่ายศิลปินขัวศิลปะจัดงานพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย สร้างแลนด์มาร์คใหม่งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 บ่งบอกเอกลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่ายศิลปินขัวศิลปะจัดงานพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย สร้างแลนด์มาร์คใหม่งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 บ่งบอกเอกลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพาวิลเลียนร่วมสมัย “เชียงรายเมืองศิลปะ” Chiangrai Art Pavilion โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) เมื่อค่ำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณพื้นที่ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ภายในสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายชาตะ ใหม่วงค์ ศิลปินผู้ออกแบบ และแนวคิดในการสร้างพาวิลเลียน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเปิดงาน ท่ามกลางประชาชนจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีนโยบายขับเคลื่อนการเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสนับสนุนศิลปินให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของศิลปินและเครือข่ายศิลปินทุกสาขาที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของพาวิลเลี่ยนที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกจุดหนึ่งในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 นี้

นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มาโดยตลอด อาทิ การจัดกิจกรรมศิลปินเชียงรายสัญจร กิจกรรมถนนศิลปะ ณ งานบอลลูน ไร่สิงห์ปาร์ค การอบรมสุนทรียภาพนักศึกษาและพาชมบ้านศิลปิน และการแสดงร่วมสมัยในวันถวัลย์ ดัชนี โดยได้รับความร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุกวัย เพื่อยกระดับมุมมองแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะอย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับงานเชียงรายอาร์ตพาวิลเลียน คือการออกแบบอาคารแสดงผลงานศิลปะ(ในรูปแบบร่วมสมัย) โดยแรงบันดาลใจจากเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ ออกแบบโดยคุณชาตะ ใหม่วงค์ ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ภายใต้การดูแลควบคุมโดยอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ รูปแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ความงามของเมืองแห่งดอกไม้ ขุนเขา และศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน สล่าชั้นครู ศิลปิน สู่การเป็นเมืองศิลปะร่วมสมัยที่มีศิลปินมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเชียงรายสู่การเติบโตเป็นเมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน

โดยภายในพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย เชียงรายเมืองศิลปะ “Chiangrai Art Pavilion” มีกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับงานศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ
นิทรรศการศิลปะโดยศิลปินขัวศิลปะเชียงราย มากกว่า 30 ผลงาน นิทรรศการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเชียงรายสู่งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2022 นิทรรศการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม จากการถอดรหัสอัตลักษณ์เชียงราย 4DNA จาก 18 อำเภอ
จุดจำหน่ายผลงานศิลปะจากศิลปินเชียงราย Wall Art ความสูงกว่า 5 เมตร แสดงภาพวาดในแบบร่วมสมัย บ่งบอกถึง 3 ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเชียงราย ประกอบด้วย พระเมธีวชิโรดม อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยศิลปินคุณสุจินต์ สุริยะนภาฤกษณ์ บูธแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์จากผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก การถอดรหัสอัตลักษณ์เชียงราย 4DNA
และนิทรรศการให้ความรู้กิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/01/63