ตราด/เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลคลองใหญ่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

ตราด/เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลคลองใหญ่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย แสนสิทธิ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมด้วยนางบุณณฎา เทพวรชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมบริจาคโลหิต นางบุณณฎา เทพวรชัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลคลองใหญ่ ธนาคารเลือดยังขาดเลือดเป็นจํานวนมาก จึงได้ ร่วมกับเหล่ากาชาดจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ โดยนำโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้ โดยจะมีประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ทหาร ตำรวจ จิตอาสา นักศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจํานวนไม่น้อย มีทั้งบริจาคดวงตาและอะวัยวะ ใช้ได้และใช้ไม่ได้เป็นจํานวนหลายราย เช่น เลือดลอย นอนหลับไม่เพียงพอเป็นต้น ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ 418.50 ซีซี ยอดมาให้บริจาคโลหิต 155 ราย ผ่านการคัดกรองได้ 93 ราย พร้อมบริจาคอวัยวะทุกส่วนร่ายกายจำนวน 4 ราย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่ิข่าวภูมิภาค จ.ตราด