อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตาม การป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ปราจีนบุรี

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตาม การป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ปราจีนบุรี วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายบรรเจิด สิทธิจู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง นายวิเชียร เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับนายสัญญา เเสงพุ่มพงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามการป้องกันน้ำท่วม พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านตลาดเก่า100 ปี

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตอำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้พูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำปัญหาไปวางแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ยังได้มอบน้ำดืมพร้อมถุงยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ดำรงชีพด้วยพลังที่เข้มแข็งต่อไป

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี