ร้อยเอ็ด/… ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เดินหน้า มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด.บูรณาการทุกภาคส่วน ขานรับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

ร้อยเอ็ด/…
ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เดินหน้า มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด.บูรณาการทุกภาคส่วน ขานรับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการยุทธการ”สาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด”ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม.

นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 มาตรการ โดย บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน ในลักษณะประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวย้ำว่า ปฏิบัติการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด ในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรง ซึ่งจะปกปิดเป็นความลับ โดยมอบซองจดหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแจ้งเบาะแสยาเสพติด.

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน