เราจะดูแลครอบครัวของท่าน เสมือนครอบครัวของเรา ”

“ เราจะดูแลครอบครัวของท่าน เสมือนครอบครัวของเรา ”

มทบ.36 เยี่ยมครอบครัวของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ที่จะมารายงานตัวเข้ากองประจำการใน 1 พ.ย. 63 สอบถามความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่

เมื่อ 27 ต.ค. 63 มทบ.36 โดย พ.อ.สุรศักดิ์ ทรัพยะเกษตริน หก.กขว.มทบ.36 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.36 เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ที่จะมารายงานตัวเข้ากองประจำการใน 1 พ.ย. 63 ในพื้นที่ จว.พ.จ. จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลฯ สุทธิพงษ์ อินทร์มี ภูมิลำเนา 151 หมู่ที่ 15 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.

2. พลฯ ธนาวุฒิ เสน่หา ภูมิลำเนา 128 หมู่ที่ 3 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

3. พลฯ วิชากร สุขคุ้ม ภูมิลำเนา 195/2 หมู่ที่ 8 ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จว.พ.จ.

ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว และหน้ากากอนามัย รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่สมาชิกภายในครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ จากการสอบถามความรู้สึกครอบครัว กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ทางหน่วยทหารมีความห่วงใยกับครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 2/63 ในครั้งนี้