ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้ม ! ปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดประจำปี 2564 เป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 มาตรการ

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้ม ! ปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดประจำปี 2564
เป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 มาตรการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 มาตรการ คือมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด

มาตรการป้องกันยาเสพติดเพื่อลดปริมาณผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติดนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวย้ำว่า ปฏิบัติการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด ในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรง ซึ่งจะปกปิดเป็นความลับ เพื่อเป็นเป้าหมายในการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดพิทักษ์เขตอำเภอ ชุดพิทักษ์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลเข้าดำเนินการกับผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไป และได้มอบซองจดหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกแห่ง นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสอีกด้วย

/////ศรีไพร ทูลธรรมTigernews.Tvขอบคุณเครดิต.-คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด