นครนายก – พิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ขนส่งจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก

นครนายก – พิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก
ขนส่งจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก เลขที่ 197 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก โดยมี ท่านทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีนายชัชวาล หมั่นเพ็ชร (ผู้บริจาคที่ดินก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจำนวนมาก

เมื่อเวลา 09.50 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2563 ท่านอธิดีกรมขนส่งทางบก ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ชมวิดีทัศการก่อตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ต่อมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเชิญประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปหมู่

พระสงฆ์เจิมป้าย และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ประเคนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแต่พระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร พร้อมประเคนภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อผู้ข่าวจังหวัดนครนายก