รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหภาพเมียนมา ได้ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเมียนมาไว้ชั่วคราว

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหภาพเมียนมา ได้ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเมียนมาไว้ชั่วคราว

//////////////////////////////////////////
สถานการณ์ล่าสุดในเมียนมา ทางด้าน อูโกเลวิน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหภาพเมียนมา ได้ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเมียนมาไว้ชั่วคราว ตั้งแต่ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคติดต่อโควิด สายพันธุ์ใหม่ ที่คาดว่าจะทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม เพื่อป้องกันในการแพร่กระจายเข้าสู่รัฐหรือเมืองต่างๆ ในประเทศ ตามที่ทางภาครัฐของเมียนมาได้ประกาศ และเตรียมยกการ์ดสูงเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด 2019 คาดว่าจะมีการปิดชายแดนทางบกทางทะเลโดยทันที และการเฝ้าระวัง พร้อมเตรียมล็อคพรมแดนฝั่งตะวันตก เนื่องจากเมียนมาเข้าสู่การระบาดระรอกที่สอง ซึ่งมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
โดยที่ผ่านมาในเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศในเมียนมา 1 ราย หลังจากที่ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อ 1 เดือนเต็ม ซึ่งวันที่พบดังกล่าว คือวันแรกของการระบาดระรอกที่สองในประเทศเมียนมา ต่อมาในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวม 45 คน และในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ตรวจพบผู้ติดเชื้อ รวม 100 คน มีการเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 3 วัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ถึง 2เท่า เพียงระยะเวลาสั้นๆแค่ 3 วันเท่านั้น จากสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตรวจพบผู้ป่วย รวมทั้งหมด 206 คน
ซึ่งในช่วง 10 วันที่ผ่านมา มีการยืนยันได้แน่นอนแล้วว่า มีการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่สองแล้ว และคาดว่าความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นกว่าการระบาดระลอกแรก ทางรัฐบาลเมียนมา เริ่มมีการปิดกั้นพื้นที่เส้นทางบางส่วนแล้ว ซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไป โดยคาดว่ารอบนี้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2000 – 3000 คน
ทางด้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพประเทศเมียนมา กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา ได้มีการออกคำสั่งที่ 97/2020 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ออกคำสั่งฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 เพื่อการป้องกันปราบปรามไม่ให้แพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 จากการที่กระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา ได้ดำเนินการปฏิบัติงานป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเฉียบพลันเป็นการล่วงหน้าให้ทันต่อเหตุการณ์นั้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มีตัวเลขการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในรัฐระไข่ได้เพิ่มจำนวนมาก โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองต่างๆของรัฐระไข่ ให้อาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงขอประกาศให้ประชาชนทุกคนของรัฐระไข่ทั้งหมดจะต้องพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านของตนเอง โดยประชาชนในรัฐระไข่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ให้อยู่แต่ในบ้านพักของตนเอง (ยกเว้นผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานรัฐ, องค์กร, บริษัท, โรงงาน, โรคจักร) 2. สำหรับการออกไปซื้อของใช้นอกบ้าน สามารถไปได้เพียงคนเดียวต่อหนึ่งหลังคาเรือน 3. ถ้าหากจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล สามารถไปได้เพียงสองคนต่อหนึ่งหลังคาเรือน 4. การเดินทางไป-มานอกบ้าน ต้องใช้ผ้าปิดจมูก (Mask) ทุกครั้ง
5. การอนุญาตให้ยานพาหนะผ่านพื้นที่ชุมชน ให้เฉพาะยานยนต์ที่รับส่งผู้ปฏิบัติงาน และ ยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น 6. การจับจ่ายซื้อของภายในชุมชน นอกจากคนขับรถแล้วสามารถไปได้เพียงคนเดียว ส่วนการไปโรงพยาบาล – คลินิก นอกจากคนขับรถสามารถไปได้เพียงสองคนเท่านั้น
ต้องปฏิบัติตามข้อ 2 3 6 ถ้าหากมีความจำเป็นมากกว่าที่กำหนด หรือมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยกันขอให้แจ้งต่อคณะบริหารชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตจึงเดินทาง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารชุมชนจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในชุมชนเข้า-ออกพื้นที่ชุมชน ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ผู้เดินทางไปกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าหากพบว่ามีการบกพร่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีคำสั่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2563

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
อรยา ใหม่มามูล (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ฝึกงานข่าว
ศูนย์ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์-สำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ ///////////// รายงาน ///////////////