หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันนี้ 26 ก.ค.62 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และ ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโทเจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี มีพลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ร่วมในพิธีให้การต้อนรับ
พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำกำลังพลจากองทัพเรือ ข้าราชการ อบต.แสมสาร รัฐวิสากิจ บริษัท ตลอดจนประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเก็บขยะชุมชนบ้านช่องแสมสาร กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรือเขาหมาจอ กิจกรรมดำน้ำปลูกปะการังบริเวณหาดหน้าบ้าน กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง กิจกรรมปล่อยลูกปูม้า และกิจกรรมปลูกป่า ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ. – ทร.) เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พลเรือโทเจริญพล คุ้มราษี กล่าวว่าได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก ชองชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก