นายกพัทยาลงพื้นที่หาดโค้งดงตาลแก้เร่งด่วนน้ำกัดเซาะชายหาด

นายกพัทยาลงพื้นที่หาดโค้งดงตาลแก้เร่งด่วนน้ำกัดเซาะชายหาด

นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่แก้ปัญหาฝนตกหนักน้ำกัดเซาะทรายชายหาดเขตปลอดโค้งดงตาล พร้อมศึกษาวางแผนวางท่อระบายน้ำ

เนื่องด้วยช่วงนี้ในเขตเมืองพัทยาได้เกิดฝนโปรบปรายลงมาอย่างต่อเนื่อง ทางผู้ประกอบการพื้นที่เขตปลอดโค้งดงตาล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้แจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนมายังนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เพื่อให้ทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประอบการบริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตัวแทยผู้ประกอบการเล่าว่า หากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง มวลนำจะไหลมาตามทางระบานน้ำจนเกิดน้ำกัดเซาะทรายชายหาดลงทะเลไป ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นรยะเวลานาน ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นอีก จึงแจ้งไปยังเมืองพัทยาให้รับทราบเพื่อทำการแก้ไข

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่ทราบว่าบริเวณพื้นที่เชตปลอดโค้งดงตาลเกิดปัญหานี้อย่างซ้ำซาก การดำเนินการล่าสุดจึงให้เจ้าหน้าที่นำรถตักและเครื่องมือโกยทรายที่ไหลลงทะเลไปกลับมามากลบบริเวณที่น้ำกัดเซาะ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมแล้วเสร็จ

และหากเกิดฝนตกหนักในช่วงนี้จะมีการปิดทางเข้าเขตปลอดโค้งดงตาลไม่ให้ยวดยานพาหนะ หรือรถราวิ่งเข้ามาในช่วง 10.00-17.00 น.เพื่อไม่ให้น้ำฝนที่ขังบนถนนนำทรายไปมากกกว่าเก่า ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวทราบว่ามีการวางระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่โค้งตงตาลไปจนถึงแยกวัดบุญย์กัญจนาราม

แต่ในพื้นที่เขตปลอดโค้งดงตาลยังไม่มีระบบการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งจะได้กลับไปทำงานศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในช่วงนี้หากเกิดฝนตกลงมาอย่งหนักทางที่ปรึกษานากยเมืองพัทยาจะเป็นผู้ประสานการทำงานอย่างเร่งด่วนต่อไป