งาน ๑๑ ทศวรรษจวนเมืองจันท์ หัวหน้าส่วนราชการ

งาน ๑๑ ทศวรรษจวนเมืองจันท์ หัวหน้าส่วนราชการ

พร้อมประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 นุ่งโจงกระเบนร่วมงานคับคั่ง มีการฉายแสงอาคารและประดับตกแต่งสถานที่รอบจวนผู้ว่าฯ อย่างสวยงาม

ค่ำวานนี้ ( 26 มิ.ย.63 ) หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จำนวนมากร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค นุ่งโจงกระเบน ร่วม งาน“ ๑๑ ทศวรรษ จวนเมืองจันท์”อย่างคับคั่ง มีการประดับตกแต่งสถานที่และฉายแสงฉาบอาคารได้อย่างสวยงามเข้าบรรยากาศการรำลึกถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 หรือเมื่อ 110 ปีที่ผ่านมาโดยพระยาตรัง ภูมาภิบาล ( ถนอม บุญยะเกตุ ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี เป็นผู้ดำริสร้างขึ้น เดิมจัดเป็นบ้านพักสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี ต่อมา เมื่อยุบมณฑลแล้วก็ได้ใช้เป็นบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานและนำอาหารย้อนยุค อาหารพื้นเมือง คาว – หวาน

มาร่วมออกร้านแจกฟรีแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 และ ไม่คาดว่าฝันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะลาออกจากราชการเพื่อไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก่อนวันเกษียณอายุราชการปีนี้ จึงถือได้ว่าเป็นงานสุดท้ายที่เป็นมงคลของนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนที่ 42 สำหรับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น แบบตะวันตก มีหน้ามุข ตกแต่งด้วยลวดลายฉลุไม้ ลายประกอบเป็นดอกไม้ หยดน้ำ หยาดน้ำฝน สำหรับเป็นช่องลมเหนือประตูหน้าต่างให้กระแสลมสามารถผ่านได้ทุกทิศทาง กันสาดหน้าต่างระบายชายด้วยลายฉลุหยดน้ำ ซึ่งนับเป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์ ประณีต ด้านสถาปัตยกรรมระหว่างเรือนปั้นหยา และเรือนมะนิลา โดยจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก