กลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ยังไม่เป็นที่พอใจคำชี้แจงจากหน่วยงานรัฐ

กลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ยังไม่เป็นที่พอใจคำชี้แจงจากหน่วยงานรัฐ
เมื่อเวลา13.30 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดเวทีชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการทำเหมืองแร่ในเขตอำเภอหนองไผ่

จากที่ผ่านมาได้มีกระแสข่าวว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานเหมืองแร่ เพื่อจัดหาสินแร่ ในช่วงนี้เป็นการเข้ามากว้านซื้อที่ดินและออกสำรวจ ซึ่งไปสอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆของส่วนราชการ อันได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จึงสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่เป็นประธานดำเนินรายการ โดยมีกลุ่มชาวหนองไผ่ไม่เอาเหมืองแร่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มเครือข่ายโลกสีเขียวเพชรบูรณ์ ได้ร่วมพบปะเพื่อชักถามข้อสงสัยกว่า 800 คน
นางสาวอณัศยา เจนจบธรรม หนึ่งในแกรนนำกลุ่มหนองไผ่ไม่เอาเหมืองแร่ หลังการประชุมกล่าวว่าวันนี้การตอบคำถามยังไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนเท่าไหร่เพราะยังพูดวนอยู่ในเรื่องเดิม กับคำว่า “จะรับไปพิจารณา” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้องการคำตอบแบบไหนจึงจะเป็นที่พอใจ นางสาวอณัศยา หนึ่งในแกรนนำกลุ่มต้านเหมืองแร่ฯตอบว่า อยากให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ระบุไปเลยว่าห้ามโรงงานอุตสาหกรรมทำอะไรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกันพื้นที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์ วันนี้เรื่องเหมืองแร่มันรุนแรงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมเสียอีก แต่เวทีนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนกล้ากำหนดและรับปากกับชาวบ้านเลย หลังจากนี้พวกเราต้องระวังและคอยติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
ทั้งนี้นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผลนายอำเภอหนองไผ่ เผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีบรรชา ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงานได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานป่าไม้จังหวัด, สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด,และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มาชี้แจงข้อกฎหมายวิธีดำเนินการที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ขบวนการไม่มีเหมืองแร่อย่างถูกต้องตามระเบียบ ต่อไป. (ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ)

ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์