นายอำเภอปาย คนใหม่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและทุกหน่วยงานเพื่อผ่อนปรนสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทุกภาคส่วนก่อนเสนอผู้ว่าให้ ปายกลับสู่เมืองท่องเที่ยวเช่นเดิม

นายอำเภอปาย คนใหม่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและทุกหน่วยงานเพื่อผ่อนปรนสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทุกภาคส่วนก่อนเสนอผู้ว่าให้ ปายกลับสู่เมืองท่องเที่ยวเช่นเดิม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.20 น.
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ พุ่มนวน ปลัดอำเภอปาย(งานป้องกัน)ได้สำรวจสถานที่และเส้นทาง การจัดตลาดนัด(วันจันทร์/วันพุธ) และ ถนนคนเดินตามมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์โรคโควิค 19 ในพื้นที่อำเภอปายทั้งนี้จะได้หารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อหาผลทางด้านเศรษฐกิจภายใต้การดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและอนามัยของพี่น้องชาวอำเภอปาย ก่อนนำเสนอทาง จังหวัดพิจารณาต่อไป