สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม แต่ยังขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม แต่ยังขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

วันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งหมดคงที่ 40 ราย วันนี้ กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 31 ราย ผู้ป่วยที่ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 1,255 ราย ตรวจไม่พบเชื้อกลับบ้านแล้ว 1,212 ราย ยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล 43 ราย โดยผู้ป่วยที่กลับบ้านวันนี้ เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงที่มีการระบาด ขณะที่รักษาไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว จึงสามารถกลับบ้านได้ คาดว่าที่เหลือจะกลับบ้านได้ทั้งหมดในเร็ววันนี้ถ้าตรวจซ้ำแล้วไม่พบเชื้อ
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากกลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาดในจังหวัดสงขลา จึงทำให้กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเช่นกัน แม้ขณะนี้ได้มีการปิดด่านเข้า-ออกที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามา จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่อง หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที

และ สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สำรวจแคมป์ที่พักคนงานในแต่ละอำเภอ และดูมาตรการในแต่ละพื้นที่ว่าได้ดำเนินการอย่างไร เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการประชุมในสัปดาห์หน้า ในการวางแนวทางร่วมกัน และจะคัดกรองกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นหากพบอาการที่ผิดปกติจะดำเนินการตามมาตรการต่อไป อีกทั้งยังได้วางนโยบายในการคัดกรองไปยังค่ายทหาร และเรือนจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมทั้งนี้ ยังคงขอความร่วมมือประชาชนในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ปฏิบัติตนตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ได้เกิดการระบาดของ COVID-19 ต่อไป.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่