สตูล อำนวยความสะดวกแรงงานเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียจัดเรือสปีดโบ๊ทรับจากด่านเปอร์ลิสมาท่าเรือตำมะลัง ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัว 14 วัน

สตูล อำนวยความสะดวกแรงงานเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียจัดเรือสปีดโบ๊ทรับจากด่านเปอร์ลิสมาท่าเรือตำมะลัง ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัว 14 วัน

ณ ด่านผ่านแดนถาวรสตูล (ท่าเทียบเรือตำมะลัง) นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยพ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 / รอง ผบ.ฉก.ร.5ชี้แจง มอบหมายภารกิจและปล่อยเรือ เพื่อเดินทางไปรับคนไทยในมาเลเซียที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรสตูล (ท่าเทียบเรือตำมะลัง) อ.เมืองสตูล โดย รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย อนุญาตให้นำเรือเข้าเทียบท่าได้ที่ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส จำนวน 2 ลำ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้วันละ 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือจาก อบต.ตำมะลัง บรรยากาศการเดินทางกลับมาของแรงงานไทยและนักเรียน นักศึกษาไทย จากประเทศมาเลเซีย ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางท่าเทียบเรือตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยเมื่อ 25 เม.ย. 63 ที่ผ่านมามียอดผู้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางดังกล่าว จำนวน 50 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่คัดกรองอย่างเคร่งครัด

นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า การเดินทางกลับมาของแรงงานไทยจากประเทศมาเลเซียในวันนี้ พิเศษกว่าวันอื่น ๆ โดยวันนี้ทางจังหวัดสตูลได้จัดเตรียมเรือสปีดโบ๊ทขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ไปรับคนไทยจากท่าเทียบเรือเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย คราวละ 20-25 รายต่อเที่ยว เพื่อส่งต่อคนไทยกลับมายังท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล จากนั้นแรงงานไทยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยการวัดไข้ ซักประวัติการเดินทาง การตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่การกักตัวตามมาตรการ Local quarantine เพื่อสังเกตอาการจำนวน 14 วัน ตามสถานที่ที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดรอยต่อ เช่น ตรัง , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จัดรถส่งตัวแรงงานทั้งหมดกลับไปกักตัวที่จังหวัดตามภูมิลำเนาตนเอง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะเข้ากักตัวที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสถานที่ที่จังหวัดสตูลจัดไว้ให้ หลังจากนี้แรงงานไทย นักเรียน นักศึกษาไทยคงเหลือประมาณ 300-400 คน ที่ประสงค์เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางท่าเทียบเรือตำมะลัง โดยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับด้วยเรือสปีดโบ๊ททุกราย เพียงแต่ขอให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนและเข้าสู่กระบวนการตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล