พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ,เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,มูลนิธิกู้ภัยสว่างธรรมสถานกำแพงเพชร ,ชป.รส.อ.เมือง กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกันจัดกิจกรรมทาสีริมบาทวิถี บริเวณถนนเลียบลำน้ำปิง

เมื่อ 260900 ก.พ.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ,เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,มูลนิธิกู้ภัยสว่างธรรมสถานกำแพงเพชร ,ชป.รส.อ.เมือง กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกันจัดกิจกรรมทาสีริมบาทวิถี บริเวณถนนเลียบลำน้ำปิง ตั้งแต่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน ถึงบริเวณตลาดไนท์บาร์ซา รวมระยะทางในการทำ 400 เมตร
การจัดกิจกรรมทาสีริมบาทวิถีในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์​ที่สวยงามและส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 30 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย