ปราจีนบุรี ภจว.ปราจีนเปิดศูนย์ cctv ป้องกันการก่ออาชญากรรม ควบคุมจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ

ปราจีนบุรี ภจว.ปราจีนเปิดศูนย์ cctv ป้องกันการก่ออาชญากรรม ควบคุมจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งศูนย์สั่งการ (cctv) ควบคุมกล้องวงจรปิดจำนวน 549 จุด เพื่อเป็นข้อมูลตอดตาม สั่งการควบคุมเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเป็นหลักฐานในการติดตาม

โดยในวันนี้ 24 ธ.ค.63 เวลา 16.00 น ที กองกำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พล.ต.ท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ตัวแทนหน่วยงาน หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนร่วมกันเปิดศูนย์กลาง CCTV ที่ติดตั้งไว้โดยรอบจังหวัดปราจีนบุรี กว่า 500 จุด

*****ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบาย ให้ตำรวจภูธร ทุกจังหวัด นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้แก่ประชาชน ตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัดตรวจสอบและปรับปรุงกล้องวงจรปิดที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้การได้อย่างครบถ้วน ทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์สั่งการ CCTV ขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการควบคุมดูแลกล้องวงจรปิดในระดับจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือ ข้อมูลกล้อง CCTV ทั้งภาคเอกชนและส่วนราชการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในปัจจุบันตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีมีกล้องวงจรปิดในควบคุมมากกว่า 500 จุดทั่วเขตจังหวัดปราจีนบุรี แล้วจะมีการขยายเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรียิ่งขึ้นต่อไป

*****ทั้งนี้พล.ต.ต นันทวุฒิ สุวรรณละอองผู้บัญชาการภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้พาชมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ CCTV และการทำงานในส่วนต่างๆของศูนย์สั่งการ ต่างๆอาทิเช่น การใช้ Drone ถ่ายทอดสด บริเวณถนนปราจีนปักธงชัย ที่มีรถหนาแน่น เพื่อที่จะได้ รายงานไปยัง ศูนย์สั่งการ เพื่อจะรีบแก้ไข ในสถานการณ์นั้นๆได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดๆขึ้น สามารถดูย้อนหลังได้ทันท่วงที

****หลังจากทำพิธีเปิดศูนย์สั่งการ CCTV เสร็จสิ้น 16:30 น ได้ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพล เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม เช่น อาวุธปืนอาวุธสงคราม ยาเสพติด อำนวยสะดวกการจราจร ณ.ลานฝึกจิดดาทอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาป้องกันสารภัยอาสาสมัคร แล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย จำนวนกว่า 400 นาย ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ ดูแลรักษาความสงบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากจะเป็นการบริหารร่วมมือกัน ระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด อบายมุขในพื้นที่ และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวยังเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี