ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้างจัดประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้างจัดประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

…………………… วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมนายจ้างสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง โดยมีแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง ร่วมชี้แจงสร้างการรับรู้ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด – 19) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ปลัดอำเภอ และกำนัน ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้กำกับดูแลแรงงานต่างด้าวไม่ให้มีการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายถิ่น สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ไม่ตื่นตระหนกจนเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวออกจากงาน หรือส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี