จับขายยาบ้ารายย่อย

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
จับขายยาบ้ารายย่อย
26 ตุลาคม2564
พ.ต.ท.สมบัติ กาละสุข รรท. ผกก.สภ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่พ.ต.ท.ชาญยุทธ ไชยมะโน รอง ผกก.สส.สภ.ไชยปราการ พ.ต.ต.วันเฉลิม ทาสมบูรณ์ สว.สส.ฯ

ชุดจับกุมประกอบด้วย ร.ต.อ.ชาตรี ศรีคำจักร์ ร.ต.อ.วัชรสิทธิ์ ศรีจันทร์ ร.ต.ท.ยุทธนา ไชยลังการ์ ร.ต.ต.สมพล วงศ์วิลัย ด.ต.จักรี กิติวรรณ ด.ต.ชัยวัฒน์ ทาแก้ว ด.ต.นิวัฒน์ ทรายมูล และ ส.ต.ต.ชยานันท์ สำแดงเดช
ได้ร่วมทำการจับกุม ผู้ต้องหา 2 ราย 2 คนดัง
นายสันสกฤต ณ ลำพูน อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 591 หมู่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กล่าวหาว่า
“มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย”
“เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)เข้าสู่ร่างกายโดยผิดกฎหมาย”
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 591 บ้านท่าหมู่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ ต่อเนื่องโรงพยาบาลไชยปราการ พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 10 เม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ไชยปราการ ได้รับแจ้งมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา จึงได้ร่วมกันออกตรวจสอบ พบนายสันสกฤต ณ ลำพูน จึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 10 เม็ด ระหว่างตรวจค้น นายสันสกฤต ณ ลำพูน พูดจาวกวนคล้ายคนเสพยาเสพติด สอบถาม ให้การรับว่าได้เสพยาบ้า มาก่อนหน้านี้จริง จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้นำตัวนายสันสกฤตฯ ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ยังโรงพยาบาลไชยปราการ ผลการตรวจให้ผลเป็นบวกพบสารเสพติด(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน )ในปัสสาวะของนายสันสกฤตฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวมาทำบันทึกการจับกุมยังที่ทำการ สภ.ไชยปราการฯและได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้นายสันสกฤตฯ ทราบว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย” “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายโดยผิดกฎหมาย จากนั้นได้นำตัวนายสันสกฤตฯ นำส่ง พงส. สภ.ไชยปราการ เพื่อดำเนินคดี และจับน.ส.ปรียานุช รักบ้านเกิด อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 208 หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มียาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาตสถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 591 บ้านท่าหมู่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ต่อเนื่องโรงพยาบาลไชยปราการ พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 5 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ไชยปราการ ได้รับแจ้งมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา จึงได้ร่วมกันออกตรวจสอบ พบ น.ส.ปรียานุช รักบ้านเกิด จึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 5 เม็ด ระหว่างตรวจค้น น.ส.ปรียานุช รักบ้านเกิด พูดจาวกวนคล้ายคนเสพยาเสพติด สอบถาม ให้การรับว่าได้เสพยาบ้า มาก่อนหน้านี้จริง จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจจึงได้นำตัว น.ส.ปรียานุช ฯ ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ยังโรงพยาบาลไชยปราการ ผลการตรวจให้ผลเป็นบวกพบสารเสพติด(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน )ในปัสสาวะของน.ส.ปรียานุช ฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวมาทำบันทึกการจับกุมยังที่ทำการ สภ.ไชยปราการฯและได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้น.ส.ปรียานุช ฯ ทราบว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย” “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) เข้าสู่ร่างกายโดยผิดกฎหมาย จากนั้นได้นำตัวน.ส.ปรียานุช ฯ นำส่ง พงส. สภ.ไชยปราการ เพื่อดำเนินคดี