ปราจีนปล่อยแถวระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ปราจีนปล่อยแถวระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันนี้ (26 ต.ค.63) นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมและพันตำรวจโทหญิงรัชดาพร สว่างศรี รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ/ตำรวจภูธร กล่าวรายงานถึงการปล่อยแถวระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมว่า วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชน ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการจราจร การจุดดอกไม้ไฟ

โคมลอย การเล่นประทัด ที่อาจสร้างความรำคาญ ตระหนกตกใจหรือเกิดอันตรายขึ้นได้ รวมทั้งปัญหาการจราจร การโจรกรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงได้มีการปล่อยแถวระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2563 ณ ลานฝึกหน้า สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 275 นาย โดยบูรณาการกับทหาร ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น อาสาสมัคร ภาคเอกชน เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งทางบกและทางน้ำต่อไป

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี