ขนส่งจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดราชบุรีครั้งที่9

จ.ราชบุรี/ขนส่งจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดราชบุรีครั้งที่9

เมื่อวันที่26ต.ค.2563ณโรงแรม ณ เวลา
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวแถลงข่าวการประมูลรถเลขสวย”หมวดกม=การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง”จังหวัดราชบุรีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนแถลงต่อสื่อมวลชนจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีและกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติเพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีทะเบียนรถเลขสวยได้มาร่วมประมูลเป็นผู้ครอบครองไว้โดย

มีจำนวน301หมายเลขโดยมีเลขตัวเดียว1ถึง9เลข2ตัว3ตัวและเลข4ตัวตามลำดับส่วนรายได้จากการประมูลนั้นก็จะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำไปช่วยเหลือเงินอุดหนุนหรือใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุตามโครงการช่วยเหลือผู้พิการจะทำการประมูลในวันที่7พฤษจิกายนต์2563เริ่มเวลาประมูล9.30เป็นต้นไปที่โรงแรมณ เวลาจังหวัดราชบุรีต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน