ปราจีนบุรี – กำนัน สารวัตร แพทย์ตำบล ผญบ.ผช.ครู นักเรียน 7 อำเภอ ออกมาปกป้องสถาบันของชาติด้วยอุดมการณ ์ และความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน

ปราจีนบุรี – กำนัน สารวัตร แพทย์ตำบล ผญบ.ผช.ครู นักเรียน 7 อำเภอ ออกมาปกป้องสถาบันของชาติด้วยอุดมการณ
์ และความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน โดยมี ตำรวจในและนอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตุการณ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 26 ตุลาคม 2563 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้มีกำนัน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 106 หมู่บ้าน โดยมี นายสนิท กุลธรรม เข้ายื่นหนังสือ ต่อ นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม โดยมีใจความว่า
การที่มีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง คือ หยุดคุกคามประชาชน แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ จนมีการออกมาชุมนุม เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนมากขึ้น และสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของนักศักษา เริ่มส่อเค้าขยายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยผู้นำของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ได้มีการปราศัยและมีการปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น รวมถึงการพาดพิงและก้าวล่วงต่อสถาบันสำคัญของชาติ

ในวันนี้ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จึงขอออกมาปกป้องสถาบันสำคัญของชาติด้วยอุดมการณ์และความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน
นายสนิท กุลธรรม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย) กล่าวว่า พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปราจีนบุรี ภูมิใจที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์
พวกเรากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ มีหน้าที่เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์
หลังจากยื่นหนังสื่อ เรื่องการปกป้องสถาบันของชาติ ต่อนายอำเภอประจันตคามแล้ว จึงได้แยกย้ายกันกลับด้วยความสงบเรียบร้อย

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี