จ.จันทบุรี มอบบ้านโครงการ “บ้านพระทำ 1” ในอุปถัมภ์ของกองทุนสังฆประชานุคราะห์คณะสงฆ์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จ.จันทบุรี มอบบ้านโครงการ “บ้านพระทำ 1” ในอุปถัมภ์ของกองทุนสังฆประชานุคราะห์คณะสงฆ์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บ่ายวันนี้ ( 25 ต.ค.62 ) ที่บริเวณบ้านพระธรรม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการ “บ้านพระทำ 1” ในอุปถัมภ์ของกองทุนสังฆประชานุคราะห์คณะสงฆ์ แก่ ประชาชนที่ประสบปัญหายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย ซึ่งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาแล้วร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ยากไร้แบ่งเบาภาระผู้ยากไร้แก่นายกมล ประชุมวัตร และนางสมศรี ประชุมวัตร 2 สามีภรรยาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน ซึ่งทำงานอยู่ต่างพื้นที่แต่บ้านหลังเดิมถูกไฟไหม้โดยบ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 2 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 จนแล้วเสร็จ ในวันที่ 26 ก.ย.62 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 32 วัน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 112,904 บาท เป็นเงินจากกองทุนสังฆเมตตานุเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอแก่งหางแมว 52,904 บาท จากกองทุนสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และจากการบริจาคของหน่วยกาชาดอำเภอท่าใหม่ 10,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมด โดยแรงงานในการดำเนินการก่อสร้างได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอแก่งหางแมว ได้นำพระภิกษุ สามเณร ในแต่ละวัดมาดำเนินการก่อสร้างเองในทุกวัน พร้อมทั้งได้มีข้าราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง เป็นการยกระดับชีวิตของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก