คณะพระสงฆ์กลุ่มพัฒนาภาคเหนือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

คณะพระสงฆ์กลุ่มพัฒนาภาคเหนือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 เวลา 15.15 น. คณะพระสงฆ์กลุ่มพัฒนาภาคเหนือ ประจำอำเภอแม่จัน นำโดย พระอาจารย์ สมบูรณ์ ปภัสสโร ผู้ดูแล ประสานงาน สำนักสงฆ์ บ้านจะพือ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น ให้แก่ นายเยี่ยวพุ่ง แซ่ลี่ ราษฎร บ้านเหล่าซีก๋วย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ตามแนวทางนโยบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกในโลกปัจจุบัน ทำให้ญาติพีน้องของผู้ป่วยติดเตียงปลาบปลื้มและมีกำลังใจ ในพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง

/////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////////// รายงาน /////////////////