มุกดาหาร พื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้น 2 อำเภอ จำนวน 6,600 ไร่

มุกดาหาร พื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้น 2 อำเภอ จำนวน 6,600 ไร่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร รายงานพื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง ในหลายพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร เบื้องต้นพื้นที่ 2 อำเภอคือ อำเภอคำชะอี และอำเภอดงหลวง รวม 7 ตำบล 38 หมู่บ้าน พื้นที่นาจำนวน 6,600 ไร่
โดยแยกเป็นอำเภอคำชะอี มีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบดังนี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเอี่ยน 50 ราย พื้นที่ 300 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเอี่ยนจำนวน 90 ราย พื้นที่ 250 ไร่ ส่วนอำเภอดงหลวง มีพื้นที่น้ำท่วมรวม 6ตำบลดังนี้ 1.ตำบลดงหลวง หมู่ที่ 1,3,4,7,8,11 จำนวน 45 ครัวเรือน พื้นที่ 250 ไร่ 2.ตำบลหนองบัว หมู่ที่1,2,4,5,6,8 จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ 100 ไร่ 3.ตำบลชะโนดน้อย หมู่ที่ 12,3,5,6,7 จำนวน 50 ครัวเรือน พื้นที่ 300 ไร่ 4.ตำบลหนองแคน หมู่ที่ 1-7 จำนวน 200 ครัวเรือน พื้นที่ 900 ไร่ 5.ตำบลพังแดง หมู่ที่ 1-8 จำนวน 600 ครัวเรือน พื้นที่ 3,000 ไร่ 6.ตำบลกกตูม หมู่ที่ 1,2,5,14 จำนวน 260 ครัวเรือน พื้นที่ 1,200 ไร่
นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ข้าวที่ปักดำใหม่หากสถานการณ์น้ำขังเกิน3-4 วัน อาจมีผลกระทบ ส่วนข้าวนาหว่าน หรือปักดำที่อายุเกิน 1 เดือนขึ้นไป น้ำขังเกิน 1 สัปดาห์ถึงจะเกิดผลกระทบ ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสภาพน้ำถ้าน้ำขุ่นมีตะกอนมากก็จะกระทบมาก ข้าวจะฟื้นตัวช้า
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมุกดาหารเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง วัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 (มุกดาหาร) ล่าสุดอยู่ที่ 8.65 เมตร ห่างจากตลิ่ง 3.85 เมตร โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 10 เซนติเมตร ระดับวิกฤติอยู่ที่ 12.50 เมตร ส่วนปริมาณน้ำฝน 53.5 มม.

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177