โควิด คลี่คลายแต่กองทัพเรือและอำเภอสัตหีบยังอยู่เคียงข้างประชาชน ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

โควิด คลี่คลายแต่กองทัพเรือและอำเภอสัตหีบยังอยู่เคียงข้างประชาชน ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ตามที่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการปฎิบัติตน รวมทั้งให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งพื้นที่อำเภอสัตหีบนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำ คัญอย่างยิ่ง ในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤติ การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมอบหมายให้ดูแลพี่น้องประชาชชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันนี้สถาณการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง
และเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ได้มีการลงพื้นที่ดูแลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประกอบด้วยเมื่อ เวลา 11.00 น. พลเรือตรีสุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่1 และ คณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อม มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้กับ เด็กๆ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่ง ทัพเรือภาคที่1 ได้ให้การช่วยเหลือ ดูแล ทาง มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา

และในเวลา 14.00 น. พลเรือตรีสุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ คุณระพี ถาวร ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ และคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม พร้อมสิ่งของจำเป็น ในการดำรงชีวิตสร้างขวัญกำลังใจในการกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้ง หลังจากมาตราการต่างๆ ได้รับการ
ผ่อนปรน ณ ตู้ปันสุข บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ
สำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประ ชาชนนั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความมีนำ้ใจไมตรีต่อกัน ความสมัครสมานสามัคคี การร่วมมือกันของคนไทย ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต้องขอขอบคุณ สายธารนำ้ใจของภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัท ธา นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตมาร่วมบริจาคโดยมี ทัพเรือภาคที่1 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลาง เป็นสะพานบุญ ให้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645