จังหวัดจันทบุรี จัดงาน มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

จังหวัดจันทบุรี จัดงาน มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

พร้อมแสดงผลงาน ตัวแทน TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด

วันนี้ ( 26 มิ.ย.62 ) ที่โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด” ทั้งนี้ ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้นยาเสพติดโลก จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด” และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อ เทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / รวมทั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี / สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และ นวัตกรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถและผลงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ก่อนจะก้าวต่อไปในระดับภาค และ ระดับประเทศ โดยพิธีเปิดงานมีการแสดงความสามารถของ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE โรงเรียนประตงวิทยา และ TO BE NUMBER ONE IDOL นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCE ประยุกต์วัฒนธรรมไทย / การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHANTHABURI CHAMPIONSHIP / การประกวด วาดภาพ เรียงความ และคำขวัญ ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป / การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก