อสม.เมืองร้อยเอ็ด..(Kick Off)คุมเข้ม!!ลงเคาะประตู!!ทุกหลังคาเรือน ออกปราบแหล่งเพื่อป้องกันไข้เลือดออก..เยี่ยมเด็กคลอดใหม่ในพื้นที่..เพื่อภูมิคุ้มกัน!!!

อสม.เมืองร้อยเอ็ด..(Kick Off)คุมเข้ม!!ลงเคาะประตู!!ทุกหลังคาเรือน ออกปราบแหล่งเพื่อป้องกันไข้เลือดออก..เยี่ยมเด็กคลอดใหม่ในพื้นที่..เพื่อภูมิคุ้มกัน!!!

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 เมษายน 2564 . ตามประกาศในทุกปีท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดได้แนะนำสนับสนุนประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนตลอดทุกครั้งในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ยุงลายเยอะทั้งนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รณรงค์กำจัดลุกน้ำยุงลายทำความสะอาดและเดินรณรงค์ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิค19 ที่มีอายุ 18 ปี-59 ปีเคาะประตูทุกหลังคาเรือนพร้อมเยี่ยมมารดาที่คลอดบุตรใหม่1รายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อไข้เลือดออกพร้อมบอกเล่าเก้าสิบเน้นในช่วงสถานการณ์ covid-19 เพราะเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องต้องมาป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกวันนี้กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีการคว่ำภาชนะโอ่งหรือแหล่งน้ำต่างๆจะมีการหยอดทรายอะเบทตรวจส่องหาลูกน้ำยุงลายเมื่อพบเราก็จัดการตามขั้นตอนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่อยู่ลายไทยให้เป็นที่โล่งแจ้งเพื่อไม่ให้ยุงลายมาเพราะพันธุ์อีกต่อไป

ในครั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างการรับรู้ปลุกกระแสให้ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน
ว่างานในเชิงลึกเขาทำงานกันอย่างไรและ ถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก. ที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตราการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เลือดออกกำจัดแหล่ง. และขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ในพื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ในปีน2564 มาเติมเต็มปันสุขให้ชุมชนช่วยกันรณรงค์ทำลายแหล่งน้ำยุงลาย ช่วงเวลาการวางไข่ของยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง
วงจรยุงลาย ที่วางไข่แล้ว มีเชื้อ มันอยู่ในระยะ 14 วันถ้าทำให้ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก อยู่ในระยะ 14 วัน
อาการ จะมีไข้ อาการของคนเป็นไข้เลือดออกมีอาการเบื้องต้น ตัวร้อนและเป็นไข้ เป็นผื่น มีจุด แดงๆ ถ้าพบหรือสงสัย แจ้ง.ต้นสังกัดรพ.สต.หรือรพ.เมืองร้อยเอ็ด
__
อสม. เมืองร้อยเอ็ดลดรายจ่าย อสม.เมืองร้อยเอ็ดเพิ่มรายได้ อสม.เมืองร้อยเอ็ดร่างกายแข็งแรง.สู้โควิด-19
__
ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้

///อสม.เมืองร้อยเอ็ด101smart city news normal