นครนายก – กองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต สำหรับผู้เจ็บป่วยและวิกฤติ

นครนายก – กองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต สำหรับผู้เจ็บป่วยและวิกฤติ

วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่สโมสรกรมนักเรียนนายร้อยฯรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสา นักเรียนนายร้อยฯ บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยกองทัพบก รวมพลัง ”บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยขาดแคลน และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์สำรอง ปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

โดยกำลังพลนักเรียนนายร้อยฯทุกนายได้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองประวัติสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต โดยมีกำลังพลนักเรียนนายร้อยฯ ที่เข้าร่วมบริจาคครั้งนี้จำนวน 221 นาย ได้โลหิตจำนวน 99,450 ซีซี ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติมาแล้ว 5 ครั้ง โดยได้โลหิตจำนวน 222,750 ซีซี

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก