ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มปฏิบัติหน้าที่จับผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพร้อมทำ5ส/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มปฏิบัติหน้าที่จับผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพร้อมทำ5ส

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ด โดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.ฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าตำรวจ 6 ฝ่าย ประจำวันที่ 26 เม.ย.2563 ดังนี้
1)งาน ป.
1.1 ตั้ง ว.43 ตามนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ร่วมกับทหาร,ปกครอง,สาธารณะสุข,ขนส่ง,ทางหลวง,อส.ที่จุดตรวจฯตู้ยามหนองแวง
1.2 พช.2 ปล่อยแถวมอบหมายนโยบาย ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
1.3 ว.4 จุดเสี่ยง ตู้แดง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1.4 ว.4 กิจกรรม 5 ส. บริเวณหน้า สภ.

2)งาน จร.
2.1 ตั้ง ว.43 แยกจุรีเวช
2.2 พช.06 ตรวจเช็คจำนวน มอบหมายภารกิจ ตรวจวัดอุณภูมิ ตร.จร.ก่อนออกปฏิติหน้าที่
2.3 ทำกิจกรรม 5 ส. บ้านพักผู้บังคับบัญชาและรอบบริเวณห้องจร.
2.4 อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

3.งานสืบสวน
3.1 ว.4 กวดขันผู้กระทำผิด พรก.ฉุกเฉิน
3.2 ว.4 กิจกรรม 5 ส. รอบบริเวณงานสืบสวน

4)งานสอบสวน ลงเลขที่คดีในระบบ crimesและพิกัดครบ100% คดีอาญา 557 คดี จราจร 19 คดี

5) ว.20 ผู้กระทำผิด พรก.ฉุกเฉิน 1 ราย 1 คน/ยอดผู้ถูกกัก 0 คน

/PALANCHAI TV/ชสอท:/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ