กาชาด มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่กักตัว 56 ราย ณ ต.ป่าเลา, ต.ชอนไพร

-วันเสาร์ที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. กาชาด มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่กักตัว 56 ราย ณ ต.ป่าเลา, ต.ชอนไพร

– จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้น นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ส่งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจ ฯ ไปส่งมอบให้ถึงบ้านเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กักตัว 14 วัน ในพื้นที่ ต.ป่าเลา จำนวน 50 ราย และ ต.ชอนไพร 6 ราย