มุกดาหาร นักธุรกิจมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน 4 หมู่ ของอำเภอหว้านใหญ่

มุกดาหาร นักธุรกิจมอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน 4 หมู่ ของอำเภอหว้านใหญ่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับ นายสุทิน วิศรุตมัย ผู้จัดการท่าทรายสมบูรณ์ธารา และครอบครัววิศรุตมัย (ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถุงยังชีพ ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนอำเภอ หว้านใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 โดยมีการประสาน กับผู้นำชุมชนในการสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลบางทรายน้อย กำนันตำบลชะโนด กำนันตำบลป่งขาม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย บ้านบางทรายน้อยหมู่ 11 ตำบลบางทรายน้อย จำนวน 80 ถุง บ้านพาลุกา หมู่ 4 ตำบลชะโนด จำนวน 240 ถุง บ้านชะโนด หมู่ 2 ตำบลชะโนด จำนวน 112 ถุง บ้านไผ่ล้อม หมู่ 7 ตำบลป่งขาม จำนวน 80 ถุง และ มอบให้อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆอีก 50 ถุง รวมสิ่งของ 562 ถุง มูลค่าถุงละ 400 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 224,800 บาท ทั้งนี้ ประชาชนผู้รับมอบถุงยังชีพ มีความซาบซึ้งใจ และขอบคุณน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือกันยามวิกฤตนี้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177