คณะสงฆ์มอบสิ่งของยังชีพให้ ไฟป่าอุทยาน อส ทหาร เพื่อช่วยดูแลไฟป่า

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
260462_คณะสงฆ์มอบสิ่งของยังชีพให้ ไฟป่าอุทยาน อส ทหาร เพื่อช่วยดูแลไฟป่า
26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น
สถานการณ์ไฟป่ายังมีและยังไม่เลิกเผาในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางชุดปฏิบัติการไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ชุดอาสารักษาดินแดนไชยปราการ ฝ่ายปกครอง ยังได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ต่างๆที่มีเหตุบ่อยๆ โดยสนธิกำลังกันในแต่ละพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าที่จะเกิดขึ้นอีก ซ้ำสองซ้ำสาม จาการสอบถามนายสายัณ สายชู รองหัวหน้าดับไฟป่าผาแดงและ เจ้าหน้าที่อุทยานฯทราบว่าทุกหน่วยยังคงเฝ้าระวัง ไฟป่าและมีการลักลอบเผาอยู่วันละหลายจุดก็ต้องระดมกำลังในการดับอยู่โดยเตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ฝนตกลงมาบ้างแต่ไม่มาก ทางคณะสงฆ์พระสามเณร อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานโครงการป่ารักน้ำ ได้ตะนักถึงการเกิดไฟป่าในปีนี้ที่รุนแรงกว่าทุกปี และเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ทำงานที่ยอมเหน็ดเหนื่อยแทนประชาชนทั่วไปเข้าทำการดับไฟป่า24 ชั่วโมงแทบจะไม่ได้เข้าบ้าน จึงได้ออกทำการนำพระและสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนช่วงปิดเทอมออกบิณฑบาต รับสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยชุดปฏิบัติการดับไฟป่าทุกหน่วยซึ่งได้สิ่งของจำนวนมากอีกทั้งคณะศรัทธากลุ่มร้านค้านายทุนผู้ใจบุญ ร้านชัยเสถียร บริษัทสยามแก๊สได้สนับสนุนสิ่งของมาช่วยเหลือเพื่อเป็นอาหารแห้งที่เหมาะกับการเดินทางขึ้นเขาและสามารถใช้รับประทานได้ในพื้นที่บนป่าเขาและการทำงาน พระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานโครงการป่ารักน้ำไชยปราการ จึงได้นำสิ่งของที่ได้มาทำการนำมามอบให้กับชุดทำงานทั้ง5 ชุด โดยทางนายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมทำการมามอบพร้อมกับทางญาติธรรม มอบให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติผาแดง ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครองอำเภอไชยปราการอาสาสมัครรักษาดินแดนไชยปราการ หน่วยงานละ 1 ลำรถกระบะ ที่หน้าวิหารหลวง วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดับไฟป่าและเพื่อเป็นกำลังใจจากแนวหลัง ขอให้กำลังใจแก่คนทำงานที่เหน็ดเหนื่อยยอมเสียสละเวลาที่มีความสุขส่ววนตัวแต่ทำเพื่อส่วนรวมเราแนวหลังขอให้กำลังใจทุกคน