ชาวบ้านร่วมกันดับไฟป่า 2 วัน

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ชาวบ้านร่วมกันดับไฟป่า 2 วัน

26 มีนาคม 2563 เวลา0930น
ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการลุกไหม้ของไฟป่าด้วยน้ำมือคนแทบไม่เว้นวันซึ่งต้องระดมกำลังทั้งดูแล และช่วยดับไฟเมื่อเกิดเหตุ วันนี้ก็เหมือนกันทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) จำนวน 7 นาย ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ 7 นายและทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่นะ พร้อมเทศบาลตำบลแม่นะจิตอาสาดับไฟป่าบ้านห้วยโจ้ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่จำนวน30คน

ตรวจสอบจุด Hotspot บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ท้องที่บ้านห้วยโจ้ หมู่4 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ซึ่งมีไฟป่าลุกลามไหม้มาตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ซึ่งต้องระดมเข้าดับใช้เวลาถึง2วัน เวลานี้ไฟดับแล้ว พื้นที่เสียหาย ประมาณ 80 ไร่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4(เชียงดาว) ได้เข้าพื้นที่ ทางนายชัชวาล. พุทโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชน ขออย่าได้เข้าป่าเพื่อก่อเหตุเผาป่า ขอช่วยกันสอดส่องดูแลป่าร่วมกัน เพื่อให้ป่าใหม่เกิดขึ้นต่อไปและให้พื้นที่เชียงดาวปลอดจากหมอกควัน และในปีนี้ฝนไม่ตกเลยทำให้เกิดเพลิงไหม้ง่าย ขอประชาชนร่วมมือกันอย่าเผาโดยเด็ดขาดจะช่วยให้พื้นที่อำเภอเชียงดาวน่าอยุ่