พะเยา เข้ม !! ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิค 19

พะเยา เข้ม !! ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิค 19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อส.อำเภอเมืองพะเยาที่3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่กา เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ที่ 32 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพะเยา ตำรวจท่องเที่ยวพะเยา ร่วมบูรณาการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิค 19 ณ จุดตรวจหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จากกาตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นโรคโควิค 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สัญจรผ่านเข้ามายังจังหวัดพะเยาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าภายในจังหวัด บริการเจลล้างมือแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

ซึ่งจนถึงขณะนี้ จังหวัดพะเยายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่อย่างใด แต่คงมีประชาชน เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ลดลงตามกระแสของข่าวการแพร่ระบาดโควิด 19 ทางจังหวัดพะเยา จึงมีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว