สัตหีบปล่อยรถพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

สัตหีบปล่อยรถพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

วันนี้ 25 มี.ค.63 ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะประธานกลุ่ม ไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ร่วมกันปล่อยรถพ่นละอองฆ่าเชื้อ ซึ่งบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเครื่องพ่นยาแบบชนิดสะพายหลัง ออกพ่นละอองฆ่าเชื้อกระจายไปทั่วบริเวณหน่วยงานราชการ ตลาด วัด พื้นที่ชุมชนหรือตามบ้านเรือน ในตำบลสัตหีบ ตำบลบางเสร่ ตำบลพลูตาหลวง และตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะประธานกลุ่ม ไปด้วยกันไปได้ไกล กล่าวว่า ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีมงานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมที่พ่นยาแบบชนิดสะพายหลังและเจ้าหน้าที่ จากนาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เพื่อพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้ดำเนินการร่วมกับนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบและ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าสนับสนุนตลอดภารกิจ
สำหรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด- 19 ด้วยการปูพรมทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วอำเภอสัตหีบ เพื่อครอบคลุมมากขึ้น ในการนี้ชาวสัตหีบ ขอขอบคุณนาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน รถพ่นละอองฆ่าเชื้อและเจ้าหน้าที่จากเทศบาล และให้ปรึกษาในการพ่นละอองฆ่าเชื้อที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาใช้กับชุมชนชาวสัตหีบเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจและอุ่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323