ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ นำเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณตามถนนเทศบาลตําบลคลองใหญ่และตามศอกซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคติเชื้อไวรัสโควิด – 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ นำเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณตามถนนเทศบาลตําบลคลองใหญ่และตามศอกซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคลองใหญ่ เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคติเชื้อไวรัสโควิด – 19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

เมื่อช่วงคํ่าที่ผ่านมาน นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง กศน. และกู้ภัย พร้อมด้วยรถน้ำจำนวน5 คัน เข้าร่วม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณถนนในเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่และตามศอกซอยและตามหมู่บ้านชุมชน

สำหรับการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณถนนในเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ่และตามศอกซอยไปทั่วนั้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังในอําเภอคลองใหญ่อีกด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากการทำความสะอาดแล้วยังมีมาตรการป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภายในตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ยังตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ขับรถโดยสารสาธารณะอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด