สื่ออาสาร่วมงานบูชาพระพรหมจตุฯและบุญคูนลานปทุมรัตต์เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

สื่ออาสาร่วมงานบูชาพระพรหมจตุฯและบุญคูนลานปทุมรัตต์เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

สื่ออาสา(Citizen Jounalism) ร่วมออกพื้นที่เพื่อทำข่าวเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ประกอบด้วย นายธงชัย ธราวุธ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชลร้อยเอ็ด และนายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT ร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 ม.ค. 2566 สองแห่งด้วยกันคือ เวลา 10.00น.ทำข่าวงานบูชาพระพรหมที่อ.จตุฯท่านผู้ว่าทรงพล ใจกริ่ม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน และคณะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ที่ประทับใจคือ มีการรำบวงสรวงจากชาวบ้านทุกหมู่บ้านร่วม 1,500 คนร่วมทั้งของไหว้ท่านพระพรหม มีจำนวนมาก และมีนิทรรศการจากทุกหมู่บ้าน – พิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป/ประกอบพิธีทางศาสนา- พิธีสู่ขวัญข้าว บุญคูณลาน-การแสดงรำวงมหาดไทย
งานที่2เวลาประมาณ12.00น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุกรัตต์ เป็นงานบุญคูนลาน ประจำปี 2566 มีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงานและเยี่ยมชม พร้อมด้วย พันจ่าโทคะนึง พูลพิพิธ นายอำเภอฯ

โดย นายกรณ์ เปรียบนาน พัฒนาการอำเภอฯ นายวรเชษฐ์ ผลผาเลิศ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปทุมรัตต์และคณะ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ชาวอำเภอปทุมรัตต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทำให้มีกองทุนถึงหนึ่งล้านกว่าบาท จัดงานในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2566 รวม 3 วัน โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย ประกอบด้วยการรับบริจาคข้าวเปลือก ขบวนแห่ที่วิจิตรตระการตาจากทุกตำบล การบายศรี สู่ขวัญข้าว การประกวดธิดาบุญคูนลาน
พร้อมนี้มีการไลฟ์สดหลายช่องทางของสื่อชาวบ้านทั้ง2งาน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว