สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมแสดงความยินดี ”

วันที่ 25 มกราคม 2566
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบก ,ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วม ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อความเป็นสิริมงคล

บรรยากาศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีแขกผู้มีเกียรติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรและพันธมิตร

โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงคณะผู้บังคับ บัญชาชั้นสูงของกองทัพบก อาทิ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทย และ
คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน , คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย ,คุณประกาศิต พันธ์ศรีมังกร ประธานกรรมการบริหารบริษัท มหาราชาตรี จำกัด , รองกรรมการผู้จัดการ อุทยานฤาษี พัทยา , คุณโอมมาศ์ตา มหเศรษฐากุล , คุณอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอีโค่ เลเท็ก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์หมอน ที่นอนยางพารา , คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมเพื่อการกุศล วันสถาปนาครบรอบปีที่ 65 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก